Komenda Powiatowa Policji w Rypinie - KPP w Rypinie

Komenda Powiatowa Policji w Rypinie

Komenda Powiatowa Policji w Rypinie

Data publikacji 05.04.2018

Kontakt Komenda Powiatowa Policji w Rypinie
87- 500 Rypin, ul. Piłsudskiego 19

tel. 54 230 82 00 (czynny całodobowo)

sekretariat komendanta tel. 54 230 82 05 (czynny od poniedziałku do piątku w godzianch: 07.30 -15.30)
e-mail: dyzurny-rypin@bg.policja.gov.plKomendant Powiatowy Policji w Rypinie
insp. Paweł Cichacki

w sprawach skarg i wniosków
przyjmuje w każdy wtorek w godz. 14.00-16.30

 

DANE KONTAKTOWE:

 

Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego
asp. sztab. Dariusz Laskowski
​tel. 54 230 82 16

Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego
asp. sztab. Wojciech Blonkowski
tel. 54 230 82 09
 
 
 
Sekretariat Wydziału Kryminalnego
Sekretariat tel. 54 230 82 44
 
Naczelnik Wydziału Kryminalnego
podinsp. Izabela Skirzyńska
tel. 54 230 82 41
 
Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego
asp. sztab. Janusz Dąbrowski
tel. 54 230 82 18

Zespół Kadr i Szkolenia i Prezydialny
Anna Ożdżyńska
tel. 54 230 82 08
e-mail: anna.ozdzynska@bg.policja.gov.pl
Barbara Biernat
tel. 54 230 82 05
 
Zespół Administracyjno-Gospodarczy
Grażyna Zabłocka
tel. 54 230 82 31
e-mail: grazyna.zablocka@bg.policja.gov.pl

Zespół ds. Łączności i Informatyki
Paweł Kamiński
tel. 54 230 82 06
e-mail: pawel.kaminski@bg.policja.gov.pl
Edward Staszewski
tel. 54 230 82 52
e-mail: edward.staszewski@bg.policja.gov.pl
e-mail: informatyka-rypin@bg.policja.gov.pl

Samodzielne Stanowisko ds. Prasowo - Informacyjnych
st. asp. Dorota Rupińska
tel. 54 230 82 11, 515-031-268

e-mail: dorota.rupinska@bg.policja.gov.pl
 
Publikacja: Edward Staszewski