Przegląd dróg powiatowych - Wiadomości - KPP w Rypinie

Wiadomości

Przegląd dróg powiatowych

Data publikacji 29.06.2018

Policjanci z prewencji wspólnie z pracownikami zarządu dróg i starostwa dokonali inspekcji dróg powiatowych na terenie naszego powiatu. Działania te mają na celu przede wszystkim wpłynąć na bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Dzisiaj (29.06.18) Z-ca Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KPP w Rypinie wspólnie z pracownikami Zarządu Dróg Powiatowych oraz Starostwa Powiatowego w Rypinie dokonali inspekcji dróg powiatowych na terenie naszego powiatu.

Przegląd taki jest dokonywany na podstawie rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach i odbywa się systematycznie co pół roku. Ma on  na celu sprawdzenie m.in. prawidłowości zastosowania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego.  W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości organ zarządzający podejmuje czynności w celu ich wyeliminowania.

Autor: asp. Dorota Rupińska
Publikacja: asp. Dorota Rupińska