Wiadomości

Rypińska Powiatowa Konferencja pn. „Co zagraża współczesnej rodzinie?”

Data publikacji 09.06.2018

Już po raz czwarty policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Rypinie wspólnie z pracownikami PCPR-u oraz Starostwa Powiatowego zorganizowali konferencję powiatową. Udział w niej wzięli przedstawiciele instytucji pomocowych funkcjonujących na terenie całego powiatu. Tym razem spotkanie było poświęcone rodzinie.

W dniach 7-8 czerwca 2018 roku pn. „Co zagraża współczesnej rodzinie?” odbyła się IV Rypińska Powiatowa Konferencja, której organizatorami byli: Starostwo Powiatowe, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie oraz Komenda Powiatowa Policji w Rypinie. Do udziału w konferencji zostali zaproszeni przedstawiciele instytucji pomocowych z terenu powiatu rypińskiego, m.in. pracownicy ośrodków pomocy społecznej, domu pomocy społecznej, warsztatów terapii zajęciowej,  zespołów interdyscyplinarnych, kuratorzy sądowi, członkowie komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, przedstawiciele szkół, przedstawiciele poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Spotkanie rozpoczęli Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie Katarzyna Bilicka, Starosta Powiatu Rypińskiego Zbigniew Zgórzyński oraz Komendant Powiatowy Policji w Rypinie mł. insp. Paweł Cichacki, którzy przywitali uczestników oraz podziękowali za tak liczne przybycie. Tegoroczna konferencja poświęcona była rodzinie, która jest najważniejszą i podstawową grupą społeczną, dlatego na konferencji zostały poruszone zagadnienia mające destrukcyjny wpływ na rodzinę i jej rozwój.

Przeprowadzone zostały prelekcje o tematyce:

-„ Zostań rodziną zastępczą w powiecie rypińskim. Kilka słów o projekcie pn. „Rodzina w centrum” realizowanym w partnerstwie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie - Pan Michał Neumann Z-ca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu

- „ABC pieczy zastępczej” – Pani Agnieszka Bukowiecka z Centrum Diagnozy, Terapii i Edukacji w Toruniu

- „Ile kosztuje człowiek? Handel ludźmi w czasach współczesnych” – s. Krzysztofa – Renata Kujawska ze Zgromadzenia Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej

- „Wykorzystanie seksualne małoletniego. Procedury postępowania” – kom. Monika Hermann ekspert Zespołu ds. Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy

- „Zasady przyjmowania i funkcjonowania Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu” – dr n. biol. Jolanta Celebucka specjalista uzależnień, pracownik Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia oddział Toruń

- „Bursa szkolna i inne działania na rzecz osób wykluczonych np. Brodnickiego Centrum Caritas” – pan Michał Pezler Z-ca Dyrektora Brodnickiego Centrum Caritas

- „Kilka słów o Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rypinie Pani Maria Redlewska – Lechowicz – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rypinie

Ponadto podczas konferencji asp. Dorota Rupińska z Komendy Powiatowej Policji w Rypinie przypomniała o trwającej II edycji konkursu „Przyjazny dzielnicowy”, który ma na celu wyróżnienie dzielnicowych, którzy w ocenie społecznej wykazują się szczególnym zaangażowaniem i profesjonalizmem zawodowym, co skutkowało lub przyczyniło się do poprawy bezpieczeństwa lub rozwiązania problemu społeczności lokalnej. Zaznaczyła, że termin zgłoszeń upływa 01 lipca 2018 roku i poinformowała, że wszelkie informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej rypińskiej policji.

Konferencja była doskonałą okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami poszczególnych instytucji, a także wypracowania zasad współpracy. Uczestnicy konferencji aktywnie uczestniczyli w spotkaniu, chętnie zadawali pytania co świadczy o chęci współpracy, ale także pomocy w przypadku występujących zagrożeń.

Autor: asp. Dorota Rupińska
Publikacja: asp. Dorota Rupińska