Policjanci na spotkaniach z młodzieżą - Wiadomości - KPP w Rypinie

Wiadomości

Policjanci na spotkaniach z młodzieżą

Data publikacji 31.10.2019

Rypińscy policjanci prowadzą prelekcje dla uczniów, które mają na celu poprawę ich bezpieczeństwa. Na spotkaniach policjanci poruszają tematy związane m.in. z cyberprzemocą, narkotykami, a także bezpieczeństwem w ruchu drogowym.

Edukacja i profilaktyka to jedno z zadań wykonywanych przez policjantów. Rypińscy policjanci zawsze odpowiadają na prośby placówek oświatowych przeprowadzając prelekcje dla uczniów. Spotkania te dotyczą różnorodnych tematów, ale zawsze mają na celu poprawę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

Zagadnienia, które są poruszane na spotkaniach to: cyberprzemoc, narkotyki i dopalacze, bezpieczeństwo w ruchu drogowym, odpowiedzialność prawna nieletnich. Podczas tych prelekcji policjanci prezentują także filmy oraz spoty informacyjno-edukacyjne, uświadamiające słuchaczom istniejące zagrożenia.

W ostatnim czasie rypińscy policjanci odwiedzili uczniów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Rypinie, Zespole Szkół nr 4 w Nadrożu, w Zespole Szkół nr 2 w Rypinie, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Radzikach Dużych, w Zespole Szkół nr 1 w Rypinie oraz Szkole Podstawowej w Borzyminie.

Autor: st. asp. Dorota Rupińska
Publikacja: st. asp. Dorota Rupińska
  • policjant prezentuje spot filmowy
  • policjant prezentuje spot filmowy
  • policjant prezentuje spot filmowy
  • policjant prezentuje spot filmowy
  • policjant prezentuje spot filmowy
  • prolicjant prowadzi prelekcje
  • policjan prowadzi prelekcje
  • policjant prezentuje film edukacyjny
  • policjantka prowadzi prelekcję