KIEROWNICTWO - Kierownictwo - KPP w Rypinie

Kierownictwo

KIEROWNICTWO

Data publikacji 01.03.2017

Kierownictwo
Komendy Powiatowej Policji w Rypinie
 
 
Komendant Powiatowy Policji w Rypinie
insp. Paweł Cichacki
 
e-mail: komendant-rypin@bg.policja.gov.pl
sekretariat komendanta tel. 54 230 82 05
 
Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Rypinie
mł. insp. Mirosław Dąbrowski